Chỉ trong trường hợp khẩn cấp, như khi không thể dừng xe bằng cách thông thường, thì hãy dừng xe bằng quy trình sau đây :

 • Bình tĩnh đặt cả hai chân lên bàn đạp phanh và nhấn chắc bàn đạp xuông. không nhấn phanh nhiều lần vì nó sẽ làm tăng lực đạp phanh cần thiêt để giảm tốc độ xe.
 • Chuyển cần số sang vị trí N
 • Nếu cần số đã chuyển được đến vị trí N
  + Sau khi đã giảm được tốc độ, dừng xe vào vị trí an toàn cạnh đường.
  + Tắt động cơ
 • Nếu cần số không chuyển được đến vị tri N
  + Hãy đạp chân phanh bằng cả hai chân để giảm tốc độ xe càng nhiều càng tốt.
  + Xe không có hệ thống mở khóa và khởi động thông minh : tắt máy bằng cách chuyển khóa điện về vị trí “ACC”
  + Xe có hệ thống mở khóa và khởi động thông minh : để tắt máy, hãy ấn và giữ liên tục khóa điện trong 2 s trở lên hoặc ấn nhanh liên tiếp 3 lần trở lên
  + Dừng xe tại vị trí an toàn trên đường

Và đặc biệt nếu cần phải tắt động cơ trong khi lái xe

chiec-xe-gay-tai-nan (1)

Trợ lực cho các phanh và cho tay lái sẽ mất hiệu lực, dẫn đến lực đạp phanh và lực quay vô lăng sẽ nặng hơn.

Hãy giảm tốc độ xe càng nhiều càng tốt trước khi tắt động cơ.

Xe không có hệ thống mở khóa và khởi động thông minh : không bao giờ được rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa điện, bởi việc này có thể khóa vô lăng.